vi Tiếng Việt

Đơn hàng Nhật Bản

Tuyển 01 Nam hàn bán tự động – Đơn hàng Nhật Bản

01    Tokyo    17.5 Man Ngày thi tuyển: T8/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng ICC Hà Nội – Tuyển 01 Nam hàn bán tự động – Đơn hàng Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: Tokyo 2. Tên công việc: Hàn …

Tuyển 01 Nam hàn bán tự động – Đơn hàng Nhật Bản Read More »

Tuyển 10 Nữ vệ sinh toà nhà bệnh viện – Đơn hàng Nhật Bản

02    Toyama    950yen/h Ngày thi tuyển: T8/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng   ICC Hà Nội – Tuyển 10 Nữ vệ sinh toà nhà bệnh viện – Đơn hàng Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: Toyama 2. Tên công …

Tuyển 10 Nữ vệ sinh toà nhà bệnh viện – Đơn hàng Nhật Bản Read More »

Tuyển 10 Nam gia công, bảo dưỡng điều hoà – Đơn hàng Nhật Bản

10    OSAKA, SHIGA, HYOGO     19 Man Ngày thi tuyển: T8/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng ICC Hà Nội – Tuyển 10 Nam gia công, bảo dưỡng điều hoà – Đơn hàng Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: OSAKA, …

Tuyển 10 Nam gia công, bảo dưỡng điều hoà – Đơn hàng Nhật Bản Read More »

Tuyển 03 Nam kiểm tra đóng gói sản phẩm nhựa – Đơn hàng Nhật Bản

03    Toyama    14,3 Man Ngày thi tuyển: T8/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng   ICC Hà Nội – Tuyển 03 Nam kiểm tra đóng gói sản phẩm nhựa – Đơn hàng Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: Toyama 2. …

Tuyển 03 Nam kiểm tra đóng gói sản phẩm nhựa – Đơn hàng Nhật Bản Read More »

Tuyển 03 Nữ may quần áo nữ & trẻ em – Đơn hàng Nhật Bản

05    Osaka    17.5 Man Ngày thi tuyển: T7/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng   ICC Hà Nội – Tuyển 03 Nữ may quần áo nữ & trẻ em – Đơn hàng Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: Osaka 2. …

Tuyển 03 Nữ may quần áo nữ & trẻ em – Đơn hàng Nhật Bản Read More »

Tuyển 2 Nam nuôi trồng thuỷ sản – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản

02    HOKKAIDO     937 yên/ giờ Ngày thi tuyển: T7/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng   ICC Hà Nội – Tuyển 2 Nam nuôi trồng thuỷ sản – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: HOKKAIDO …

Tuyển 2 Nam nuôi trồng thuỷ sản – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản Read More »

Tuyển 10 Nữ chế biến đồ ăn sẵn – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản

15    SAITAMA     1050 yên/ giờ Ngày thi tuyển: T7/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng ICC Hà Nội – Tuyển 10 Nữ chế biến đồ ăn sẵn – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: SAITAMA …

Tuyển 10 Nữ chế biến đồ ăn sẵn – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản Read More »

Tuyển 10 Nữ làm sashimi – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản

10    HOKKAIDO     937 yên/ giờ Ngày thi tuyển: T7/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng   ICC Hà Nội – Tuyển 10 Nữ làm sashimi – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: HOKKAIDO 2. Tên …

Tuyển 10 Nữ làm sashimi – Đơn hàng Đặc định Nhật Bản Read More »

Tuyển 05 Nữ may quần áo nữ & trẻ em – Đơn hàng Nhật Bản

05    HYOGO     16.6 Man Ngày thi tuyển: T7/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng   ICC Hà Nội – Tuyển 05 Nữ may quần áo nữ & trẻ em – Đơn hàng Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: HYOGO …

Tuyển 05 Nữ may quần áo nữ & trẻ em – Đơn hàng Nhật Bản Read More »

Tuyển 30 Nữ đóng hộp thực phẩm – Đơn hàng Nhật Bản

30    MIYAGI-SENDAI     900 Yên/h Ngày thi tuyển: T06/2023 Tỉ lệ trúng tuyển cao – Không yêu cầu kinh nghiệm – Hợp đồng làm việc rõ ràng   ICC Hà Nội – Tuyển 30 Nữ đóng hộp thực phẩm – Đơn hàng Nhật Bản 1.  Địa chỉ làm việc: MIYAGI-SENDAI 2. Tên công …

Tuyển 30 Nữ đóng hộp thực phẩm – Đơn hàng Nhật Bản Read More »

0944.86.1133