VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NƯỚC NGOÀI


    

   
NHẬT BẢN HÀN QUỐC

Địa chỉ VPĐD tại Nhật Bản:  158 - 0083, Okusawa 6-33-3, Setagaya-Tokyo,Japan
Tel: (+81) 3 5705 8582  |  Fax: (+81) 3 5760 6935

Địa chỉ VPĐD tại Hàn Quốc:  2-1 ( tầng 4) Seodong-ro, Nam-gu, Gwangju | 광주광역시 남구 서동로 2-1(4층)
Tel:  82-62-651-3998 |  Fax: 82-62-652-3998