Thông tin chung


    

ICC Hà Nội là doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng.

Thị trường trọng tâm gồm: Nhật BảnĐài Loan.

CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC XKLĐ TẠI ICC HÀ NỘI