Thầy chủ tịch Miyata, thầy hiệu trưởng của Học viện nhật ngữ Nishinihon, Fukuoka về thăm và làm việc tại ICC Hà Nội


    

Thầy chủ tịch Miyata, thầy hiệu trưởng Mitsuyoshi Kawasoe của Học viện nhật ngữ Nishinihon, Fukuoka về thăm và làm việc tại ICC Hà Nội ngày 26/7.

Học viện Nhật ngữ Nisshinihon là một trong những trường Nhật ngữ có quy mô lớn nhất tại Nhật Bản với hệ thống quản lý mang tính chuyên nghiệp, đẳng cấp cao. Trường cam kết hỗ trợ Du học sinh 24/24 và đảm bảo xin việc làm thêm, chuyển đổi Visa đi làm sau khi tốt nghiệp.