Quy trình tuyển chọn, hoàn thiện hồ sơ thực tập sinh Nhật Bản từ khi tuyển đến nhập cảnh