ICC Hà Nội tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm


    

ICC Hà Nội luôn tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cho các Phòng ban tại Trụ sở chính và các vị trí chủ chốt tại các chi nhánh trên Toàn quốc.

ICC Hà Nội tuyển dụng các ứng viên có kinh nghiệm trong các tổ chức lớn, có trình độ chuyên môn cao với khả năng ứng dụng, phân tích tổng hợp, dự báo cùng với sự am hiểu về pháp luật cũng như có khả năng linh hoạt, độc lập xử lý các vấn đề, ICC Hà Nội luôn có ưu đãi về thu nhập cũng như chính sách đãi ngộ tốt để thu hút nhân tài.