Hàn Quốc 11 dành quán quân cuộc thi "Trang trí lớp học theo phong cách Korea & Japan"


    

Lớp quán quân - Hàn Quốc 11

Lớp đạt giải Á Quân - T39

Lớp đạt giải 3 - D5

Các lớp đạt giải phong cách