Green Fridays - Thứ 6 là Màu Xanh tại Trường Quốc tế ICC Hà Nội


    

[GREEN FRIDAYS] 
Với ICC HÀ NỘI, Thứ 6 là Màu Xanh.

Thế giới có “Black Friday”, còn tại ICC Hà Nội của chúng tôi có “Green Fridays”

Thay vì một ngày Thứ 6 đen tối, tại ICC Hà Nội có một ngày thứ 6 xanh, nơi tất cả các thành viên của gia đình ICC HN cùng chung tay làm sạch môi trường, làm sạch không gian học tập và làm việc.

 Đã từng được truyền thông nhắc đến với “Văn hoá xếp hàng thang máy”, “Green Fridays” hứa hẹn cũng sẽ là một hoạt động cộng đồng bổ ích, có sức lan toả mạnh mẽ của ICC Hà Nội.