BAN CỐ VẤN


    

 

 

 

Bà Hoàng Kim Ngọc
Nguyên Phó cục trưởng
Cục Quản lý LĐ ngoài nước

Ông Nguyễn Cảnh Rương
Nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam
tại Osaka, Nhật Bản

Ông Phạm Hữu Thành
Chuyên gia Kinh tế

Ông Trương Thế Côn
Luật sư