ICC Hà Nội

ICC Hà Nội tuyển Chuyên viên hồ sơ ngoại (Nhật Bản)

Phụ trách đầu mối liên hệ với các Trường học tại Nhật Bản, các tổ chức giáo dục, xử lý các vấn đề liên quan đến Du học sinh tại Nhật...

ICC Hà Nội tuyển Cộng tác viên Marketing

Thực hiện truyền thông, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của công ty trên internet, email, hệ thống các diễn đàn, mạng xã hội, báo chí chuyên nghành…