ICC Hà Nội

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG LÀM LƯỠI CÂU CÁ – NHẬT BẢN – THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Yamagata

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRỒNG RAU – NHẬT BẢN – THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Asaka aisai

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CỐT THÉP – NHẬT BẢN – THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại  Jisedai Kukan Jigyo