ICC Hà Nội

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BAO BÌ (VĂN PHÒNG PHẨM) – ĐÀI LOAN – 23 THÁNG 02 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Tân Tiêu – Đài Trung, Đài Loan

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG MAY – NHẬT BẢN – 03 THÁNG 03 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Yokohama

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG TRANG TRẠI BÒ SỮA (NỮ) – NHẬT BẢN – THÁNG 01 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Nông trường Matsu ura

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG NUÔI THỦY SẢN (NAM) – NHẬT BẢN – 24 THÁNG 02 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại KUBAGYO GYOSEISAN KUMIAI

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG NUÔI THỦY SẢN (NỮ) – NHẬT BẢN – 24 THÁNG 02 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại .CÔNG TY HAMATAMA