ICC Hà Nội

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG NUÔI THỦY SẢN (NAM) – NHẬT BẢN – 24 THÁNG 02 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại KUBAGYO GYOSEISAN KUMIAI

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG NUÔI THỦY SẢN (NỮ) – NHẬT BẢN – 24 THÁNG 02 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại .CÔNG TY HAMATAMA

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG GIA CÔNG THÉP CÔNG XƯỞNG – NHẬT BẢN – 21 THÁNG 01 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại .Công xưởng Gunma – Công ty CP Dịch vụ Gia công Deba